logo

Azərbaycanda energetika sahəsində 10 fəaliyyət növü olacaq

Views: 166

“Report” xəbər verir ki, bu, Milli Məclisə daxil olmuş “Energetika haqqında” yeni qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Sənədə əsasən, həmin fəaliyyət növləri aşağıdakılardır:

– enerji resurslarının kəşfiyyatı;

– enerji resurslarının işlənməsi və hasilatı;

– enerji resurslarının emalı;

– enerjinin istehsalı;

– enerjinin saxlanılması;

– enerjinin nəqli (ötürülməsi);

– enerjinin paylanması;

– enerjinin idxalı və ixracı;

– enerjinin topdan və (və ya) pərakəndə satışı;

– təbii qaz və elektrik enerjisi bazarlarının fəaliyyətinin təşkili.

Milli Məclisə daxil olmuş “Energetika haqqında” yeni qanun layihəsində Azərbaycanda energetika sahəsində dövlət siyasətinin 6 əsas prinsipi müəyyənləşdirilib:

– energetika sahəsində fəaliyyətin bazar münasibətləri və azad rəqabət əsasında qurulması;

– energetika sahəsində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi;

– energetika sahəsində fəaliyyətin və tənzimlənmənin şəffaflığı;

– bu Qanunla müəyyən edilmiş hallarda energetika sahəsində fəaliyyət növlərinin ayrılması;

– enerji istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi;

– energetika sahəsində dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi.

“Energetika haqqında” yeni qanun dövlət orqanlarına (qurumlarına) və tənzimləyiciyə, habelə enerji istehlakçılarına şamil olunacaq.

Sənədə əsasən, qanun energetika subyektlərinə, Azərbaycanın ayrı-ayrı qanunları ilə təsdiq edilmiş hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərə və neftin və qazın ixrac boru kəmərləri vasitəsilə nəql edilməsinə dair sazişlərə və həmin sazişlər çərçivəsində bağlanılmış və Azərbaycan qanunları ilə təsdiq edilmiş digər sazişlər üzrə münasibətlərə yalnız həmin sazişlərdə nəzərdə tutulan və həmin sazişlərə zidd olmayan hallarda şamil edilir.

Qanun enerjinin avtomobil, dəmir yolu, hava və su nəqliyyatı vasitələri ilə daşınmasına, həmçinin nüvə materiallarının idxalına, ixracına, istehsalına, saxlanılmasına və emalına şamil olunmur.

Yeni qanun layihəsi həmçinin Azərbaycanda energetika sahəsində qiymətlərin (tariflərin) “Təbii inhisarlar haqqında” qanuna uyğun müəyyən etməyi nəzərəd tutur.

Sənədə əsasən, tənzimlənən qiymətlər (tariflər) müəyyən edilərkən müvafiq mal, iş və xidmətin maya dəyərinin ödənilməsi, həmin mal, iş və xidməti təchiz edən energetika subyektlərinin gəlir əldə etməsi, energetika obyektlərinin saxlanılması, yenilənməsi, bərpası xərclərinin ödənilməsi və enerji istehlakçılarının maraqlarının qorunması zərurəti nəzərə alınacaq.

Eyni zamanda energetika sahəsində tənzimlənən qiymətlər (tariflər) istisna olmaqla, digər qiymətləri energetika subyektləri sərbəst müəyyən edəcək.