Rusiya

“Qazprom” şirkətinin qaz ixracından gəlirləri 29% azalıb

INNOPOLIS, RUSSIA. AUGUST 27, 2015. An automatic gas distribution station of the 1st stage of the Gazprom's Yelizavetino gas pipeline branch project (Kazan ñ Gorky gas pipeline), that will provide gas supply to Innopolis. Yegor Aleyev/TASS –ÓÒÒˡ. »ÌÌÓÔÓÎËÒ. 27 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2015. Õ‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ „‡ÁÓ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂθÌÓÈ Òڇ̈ËË (¿√–—) ÔÂ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÔÓÂÍÚ‡ "√‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ - ÓÚ‰‚Ó‰ ‰Ó Ì.Ô. ≈ÎËÁ‡‚ÂÚËÌÓ" (χ„ËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ " ‡Á‡Ì¸-√Ó¸ÍËÈ"), ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔ˜ËÚ „‡ÁÓÒ̇·ÊÂÌË IT-„ÓÓ‰‡ "»ÌÌÓÔÓÎËÒ". ≈„Ó ¿Î‚/“¿——
INNOPOLIS, RUSSIA

Rusiya Federal Gömrük Xidmətinin məlumatında bildirilir ki, 2016-cı ilin yanvar-aprelində “Qazprom” şirkətinin qaz ixracından gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29% azalaraq $10,781 milyard təşkil edib.

Hesabat dövründə “Qazprom” qaz ixracını 11.4% artırıb – 66.2 milyard kub metrə qədər.

2016-cı ilin yanvar-aprelində uzaq xaric ölkələrinə qaz ixracı 20.9% artıb – 53.2 milyard kub metr,yaxın  xaric ölkələrinə isə 15.6% azalıb – 13 milyard kub metrə qədər.