logo

SOCAR Downstream şirkəti İstismar Texnologiyaları (OT) üzrə İstehsal proseslərinin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə sistemi (MES)/İstehsal Əməliyyatlarının İdarə olunması (MOM) üzrə rəhbər vəzifəsi üzrə işçi axtarır

Views: 93

İstismar Texnologiyaları (OT) üzrə İstehsal proseslərinin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə sistemi (MES)/İstehsal Əməliyyatlarının İdarə olunması (MOM) üzrə rəhbər

Bu vəzifənin məqsədi; İstehsalat Əməliyyatlarının idarəolunması Tətbiqlərinin ehtiyaclarının analizi, onların layihələndirilməsi, istifadəyə verilməsi, tətbiqi proseslərini inteqrasiya olunmuş şəkildə və standartlara uyğun olaraq yerinə yetirməkdir.  İş bölmələrinin ehtiyacları çərçivəsində iş prosesi və məlumatların inteqrasiyasını həyata keçirir, həllərin yaradılması və tətbiqi prosesini təmin edir, əlaqədar layihələrin idarə olunmasına, tələblər daxilində və müddətində istifadəsinə cavabdehlik daşıyır. ISA-95 MOM səviyyəsindəki iş prosesləri və buna bağlı texniki həlləri şirkət ehtiyacları daxilində ən uyğun büdcə ilə həyata keçirir.

 Vəzifə öhdəlikləri

Proqram təminatı mühəndisliyi üsulları istifadə olunaraq, Əməliyyat ehtiyacları çərçivəsində əm yüksək keyfiyyətdə məhsul və/və ya xidmətləri inkişaf etdirmək və ya təchizatçı şirkətlərin onları təkmilləşdirməsini təmin etmək

2 – Təşkilati standartlara uyğun olacaq şəkildə analiz, texniki layihələndirmə, kodlaşdırma fəaliyyətlərini həyata keçirmək və ya təchizatçı şirkətlərin onları inkişaf etdirməsini təmin etmək.

3 – İstismar Texnologiyalarının sistem və proses inteqrasiyalarını layihələndirmək, istifadəyə vermək, fəaliyyətini izləmək İnteqrasiya platformasının interfeys ehtiyaclarını analiz etmək, sənədləşdirmək, əlaqədar interfeyslərin istifadəyə verilməsini təmin etmək, təkmilləşdirmək.

4 – Yeni tələblərin mərkəzləşmiş olaraq idarə olunmasını və istifadəyə verilməsini təmin etmək Bu çərçivədə əlaqədar layihələrə aid işlər həcmi sənədi hazırlama, satınalma və müqavilə proseslərinin tamamlanması, layihənin idarə olunması, istifadəyə verilməsi, xidmət kimi ucdan-uca bütün proseslərin yerinə yetirilməsi

5 Heyəti istiqamətləndirmək, onların inkişafından məsul olmaq

6 – İstehsal, texniki xidmət, təmir və s. kimi Neft emalı zavodunun ana qollarının istifadəçiləri tərəfindən ehtiyac duyulan və əlaqədar sistemlərdəki məlumatların birləşməsindən yaranacaq hesabatların təkmilləşdirilməsini təmin etmək, prosesi idarə etmək və lazım olduqda təkmilləşdirilməsini təmin etmək Bu çərçivədə, İş Bölməsi tələbləri baxımından SSRS və əlaqədar hesabat proseslərini analiz etmək, ehtiyacları müəyyən etmək, hesabatların istifadəyə verilməsi və aktivləşdirilməsi proseslərini idarə etmək

7 – İstismar Texnologiyaları üzrə sistem inteqrasiya standartlarını müəyyən etmək, istifadəyə verilən interfeyslərin bu standartlar çərçivəsində həyata keçirilməsini təmin etmək

8 – İstismar texnologiyaları BI/BO interfeyslərinə aid analizləri etmək, istifadəyə verilmə proseslərini planlamaq, idarə etmək və tətbiq etmək

9 – Məsuliyyət sahəsi daxilindəki İstismar texnologiyaları proseslərinə aid texniki spesifikasiyaları hazırlamaq, ehtiyacları müəyyən etmək, onların izlənməsini həyata keçirmək və düzgün şəkildə istifadəyə verilməsini təmin etmək

10-Məsuliyyət sahəsi daxilində sistemlərin fəaliyyət müddətinin idarə edilməsi, tələblərin müəyyən edilməsi, həyata keçirilməsi

11- Məsuliyyət sahəsi çərçivəsində tətbiqləri dəstəkləmək, inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək, fəaliyyət dövrünü idarə etmək, fəaliyyət yaratmaq və istiqamətləndirmək.

12- Müvafiq yeni proqram layihələrinin və əlaqəli inteqrasiya proseslərinin lazım gəldikdə tədarükçülər və/və ya onların komandası tərəfindən məsuliyyət çərçivəsində həyata keçirilməsini təmin etmək.

13- Biznes bölmələrindən gələn tələblərin standartlara uyğun təhlili, uyğun həll yollarının axtarılması, mümkün həll yollarının qiymətləndirilməsi, təhlil və ehtiyac sənədlərinin yaradılması, hazırlanacaq inkişaf üçün texniki identifikasiya sənədlərinin yoxlanılması, onların hazırlanması və hesabat verilməsinin təmin edilməsi

14-Məsul olduğu sahə ilə bağlı prosedurların müvafiq standartlar çərçivəsində qurulmasını, sənədləşdirilməsini və lazım gəldikdə yenilənməsini təmin etmək.

15- Təchizatçının Əməliyyat ehtiyacları çərçivəsində müəyyən edilmiş gözləntilərə və ehtiyaclara uyğun olaraq proqram təminatının təkmilləşdirilməsi və inteqrasiyası proseslərini həyata keçirməsini təmin etmək və bu prosesləri idarə etmək

16-Məsuliyyət sahəsi daxilində verilənlər bazası sistemlərini idarə etmək və standartlaşdırmanı təmin etmək

17- Səlahiyyətinə aid olan işlərlə əlaqədar bağlı olduğu vəzifəni tutan şəxsə müntəzəm və effektiv hesabat vermək.

Təcrübə tələbləri:

Magistr və ya Bakalavr Dərəcəsi

Elektrotexniki və Elektron Mühəndisliyi

Elektron and Kommunikasiya Mühəndisliyi

Təcrübəsi 8 il.

Müraciət Forması

CV-nizi mövzu hissəsində vəzifə adı göstərilməklə vacan[email protected]  ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur

Elan üzrə müraciətçilərin hər biri dəyərləndiriləcək və eyni imkanlar veriləcəkdir

         Müraciət üçün son tarix : 20.09.2023