logo

BOS SHELF is looking for a NDT Technician/ Defektoskopçu

Views: 125
Department Division/Şöbə Position/Vəzifə Seniority/Staj
Construction/ Tikinti   NDT Technician/ Defektoskopçu          
Tasks   Understand and Comply with Bos Shelf QHSE System & Policies.Strictly follow instructions from his / her line SupervisorPerform NDT as per job requirement as per request received from QC Inspectors. Liaise with the welding technician/foreman in order to identify the causes of welding defectsEvaluate and interpret the NDT results with respect to applicable Codes, standards, specifications and approved company procedures. Issue the required NDT Records and send any non-conformity reports to the Quality Control SupervisorDemonstrate each NDT techniques to QC Engineers and Authorized Inspectors prior to perform on the job. Prepare reports for the demonstration of Techniques. Maintain the NDT equipment and instruments in good condition. Estimate the NDT consumables required for the type of work .Perform periodic verification of the calibration as per Code requirements. Coordinate with NDT subcontractor for other NDT requirements. Tapşırıqlar   BOS Shelfin KSƏTƏM Sistemi və Siyasətini anlamalı və tabe olmalıdır.Birbaşa rəisin təlimatlarına ciddi riayət etməlidir.İş tələbinə və keyfiyyətin yoxlanılması üzrə inspektorların tələbinə uyğun olaraq qeyri-dağıdıcı sınağı tətbiq etmək.Qaynaq qüsurlarını müəyyənləşdirmək üçün bir qayda olaraq qaynaq üzrə texnik,usta ilə əlaqə saxlamaq.Uyğun kodlar,standartlar,spesifikasiyalar və təsdiq olunmuş şirkət prosedurlarına uyğun olaraq qeyri-dağıdıcı sınağın nəticələrini qiymətləndirmək və izah etmək.Tələb olunan Qeyri dağıdıcı sınaq qeydiyyatlarını tətbiq  etmək və qeyri-uyğun qeydləri keyfiyyətin yoxlanılması üzrə nəzarətçiyə göndərmək.İşə başlamazdan əvvəl hər bir qeyri-dağıdıcı texnikləri keyfiyyətin yoxlanılması üzrə mühəndislərə və səlahiyyətli inspektorlara nümayiş etdirmək.Texnikaların nümayişi üçün məlumatların hazırlanması.Qeyri-dağıdıcı sınaq ləvazimatlarının və alətlərin yaxşı vaziyyətdə olduğuna əmin olmaq.İş növü üçün tələb olunan qeyri dağıdıcı sınaq istehlaklarını qiymətləndirmək.Kod tələbləri üzrə kalibrləmənin günaşırı yoxlamasını tətbiq etmək.Digər qeyri dağıdıcı sınaq tələbləri üçün qeyri dağıdıcı sınaq subpotraçıları koordinasiya etmək.
Date/ Tarix Superviser/Rəhbər HR manager/ İR üzrə menecer Employee/İşçi
__/__/2013 Chambers Dougie Aliyev Javanshir    

Please send your CV to [email protected]