logo

BOS Shelf International is looking for a Base manager

Views: 204

Position: Base manager

 • Procurement of tools, materials and equipment required for Base operations and facility maintenance as required

Alətlərin, materialların və baza üçün tələb olunan ləvazimatların satınalınması və tələb olunan hallarda təmir xidmətləri.

 • Process invoices received from various vendors for delivered materials or the service provided.

      Materialların qəbul olunması , servisin təmin olunması üçün müxtəlif venderlardan qəbul                             olunmuş hesab-fakturanın icrası.

 • Organization of laboratory testing of diesel from Oil Base of vendors by third party (Intertek Azeri), ensure diesel quality compliance with BP requirements.

3-cü tərəf tərəfindən (İntertek Azəri ) vendorlarln neft bazasından dizelin labaratoriya yoxlanışının təşkili. BP-in tələbləri ilə diezelin keyfiyyət uyğunluğuna əmin olmaq.

 • Organization and support of site visits and survey for contractors at Diesel Tank Farm.

Dizel tank təsərrüfatında kontratçılar üçün müşahidə  və sahə səfərlərinin təşkilatçılığı və dəstəyi.

 • Checking (confirmation) invoices against manifests and Work Acceptance. Coordination of diesel delivery from vendors to DTF and from Diesel Tank Farm to BP assets.

Manifestlərə və iş qəbuluna qarşı hesab-fakturaları yoxlamaq (təsdiq). Dizelin vendorlardan Dizel Tank Təsərrüfatına və Dizel Tank Təsərrüfatından BP aktivlərinə çatdırılmasının kordinasiyası.

 • Involved in monthly fuel reconciliation and mass balancing.

Aylıq yanacaq balanslaşdırması və kütləvi balanslaşdırmada iştirak.

 • Responsible to track project changes and produces updated site based schedule as agreed with engineering and project management.

Layihə dəyiçikliklərini izləməkdə məsuliyyət daşımaq və mühəndislik və layihə menecmentləri ilə razılaşdırılmış kimi skedula əsasən yenilənmiş saytı hazırlamaq.

 • Ordering stationery supplies and PPE for the team. Arrange all admin support for new employee set-up.
 • Komanda üçün dəftərxana ləvazimatlarının və PPE-in sifarişi. Yeni işçi üçün bütün admin dəstəyini təşkil etmək.
 • Manage/Coordinate used IT&S items stock stored at Supply Base.

Təchziat bazasında stoklaşdırılmış İstifadə olunmuş İT ləvazimatlarını kordinasiya etmək.

 • Participate in site Safety Program (BOSS, Hazard Hunts, etc.).

Saytın təhlükəsizlik proqarmında iştirak etmək.

 • Interface with various Supply Base teams on operational/maintenance tasks and priorities.

Priotetlərdə və əməliyyat/xidmət məsələlərində müxtəlif təchizat bazası komandası ilə interfeys.

 • Coordinate and manage project tasks to ensure project delivery within allotted budget and timelines.

Ayrılmış vaxt və büdcə çərçivəsində layihənin çatdırılmasından əmin olmaq üçün layihə məsələlərini kordinasiya və idarə etmək.

 • Coordinated with the management in preparing and handling the monthly/annual budget and submitting it

Aylıq/illik büdcəni hazırlamaq / idarə etmək və təqdim etmək üçün menecment ilə əlqə saxlamaq.

Key skills / knowledge:

 • Range of administrative skills, including organization, prioritizing, forward planning and general administration.
 • Proactive and organized with a strong ability to forward plan and anticipate requirements.
 • Advanced knowledge of English Language, both written and verbal.
 • Ability to work with others in a team, sharing responsibility for quality and delivery with colleagues. Strong verbal and written communication skills.
 • User knowledge of following MS Office applications: Excel, Word, Power Point, Outlook.
 • Minimum 5 years’ experience in Operation and Management
 • Strong safety-focused attitude.

Desirable criteria’s:

 • Understanding of BP systems, such as Maximo, SSOW, PTW. Backbone etc.
 • University degree.

Please send your CV to [email protected]