logo

Azərbaycanı tanıdan qazma şirkəti – SOCAR AQŞ

Views: 664

Müstəqil Azərbaycanda bir neçə qazma şirkəti fəaliyyət göstərir. Hazırda onlardan həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində ən çox tanınanı SOCAR AQŞ şirkətidir.

SOCAR AQŞ 2007-ci il tarixində SOCAR və Abşeron Qazma Şirkəti tərəfindən inteqrə olunmuş qazma və quyu xidmətlərini göstərən birgə müəssisə olaraq təsis edilmişdir.

Müəssisə fəaliyyəti ərzində yüksək texniki, təşkilati və idarəetmə potensialı formalaşdırmış, işləri beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun qurmaqla və müasir texnika və texnologiyaları tətbiq etməklə yüksək debitli neft və qaz quyularının qazılmasını, quyu tikintisini və quyularda əsaslı təmir işlərini təhlükəsiz, keyfiyyətlə, vaxtdan əvvəl yerinə yetirərək sifarişçiyə təhvil verir

Hal-hazırda SOCAR AQŞ dayaz sulu ‘’Günəşli ‘’yatağında yerləşən  7 və 11 saylı, “Qərbi Abşeron” yatağının 20 saylı, ‘’Ümid’’ yatağının 1 saylı və  ‘’Bulla’’ yatağında  6 saylı Dərin Dəniz Stasionar Özüllərində (DDSÖ) qazma işləri aparır.

STTƏMM (sağlamlıq, texniki təhlükəsizlik, ətraf mühitin mühafizəsi) işlərinin qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun təşkili nəticəsində, 12 il ərzində işçilərin sağlamlığına, avadanlığa, və ətraf mühitə ciddi təsir edən heç bir hadisə baş verməmişdir. Müəssisənin işçi heyəti ən yüksək standartlara uyğun texniki və idarəetmə təlimləri keçir.

2009-cu ildən etibarən Müəssisədə İnteqrə Olunmuş İdarəetmə Sistemi tətbiqinə başlanılmışdır və uğurla sertifikatlaşdırılmışdır. Bununla yanaşı müəssisədə API Spec Q2 standartları  uğurla tətbiq edilərək 2017-ci ildə sertifikatlaşdırılmışdır.

Beləliklə, SOCAR AQŞ bütün Xəzər regionunda APİ Spec Q2 standartı-Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi üzrə sertifikatlaşmış ilk və yeganə milli qazma müəssisəsidir.

Müəsisə Azərbaycan neft sənayesində, xüsusilə qazma sahəsində bir sıra ilklərə imza atmışdır.   Belə ki, yeni nəsil qazma qurğuları və avadanlıqlardan istifadə olunmaqla qazma işləri uğurla aparılmış¸ əmək məhsuldarlığı artırılmış və dərində yatan laylardan hasilatın əldə edilməsi imkanlarını yaranmışdır.

SOCAR AQŞ 2008-ci ildən üzü bəri bu günə kimi 110–a yaxın çox yüksək məhsuldarlıq göstəriciləri olan quyuları vaxtında, keyfiyyətlə və təhlükəsiz qazaraq sifarişçiyə təhvil vermişdir.

SOCAR AQŞ-nin qazmadakı uğurları

Müəssisənin Azərbaycan qazma sənayesinə gətirdiyi ilkləriə, unikal töhfələrə nəzər salsaq Xəzərdə ilk tam avtomatlaşdırılmış hidravliki qurğunun tətbiqi, ‘’Günəşli’’ yatağından 350 saylı ilk horizontal quyunun qazılması, dünyanın mürəkkəb geoloji struktur baxımından ilk beşliyində yer alan yüksək təzyiqli ‘’Ümid’’ və ‘’Bulla- dəniz’’ yataqlarında ən mürəkkəb quyularının qazılması SOCAR AQŞ-nin adı ilə bağlıdır.

‘’Ümid -1’’ saylı özüldən qazılan 16 nömrəli quyu SOCAR tarixində ən yüksək debtli və ən dərin quyu olmaqla 6810m qazılmışdır.

İlk dəfə ‘’Bulla–dəniz’’ yatağında havada 546 ton olan ikinci 13 3/8″ aralıq kəmərin 5093 m dərinliyə, çəkisi 393 ton olan texniki 9 5/8″ kəmərin isə 5620 m dərinliyə 25 dərəcə əyrilik bucağı altında birdəfəyə endirilməsi və sementlənməsi uğurla həyata keçirilib. SOCAR AQŞ-nin bu rekordu digər milli müəssisələr üçün örnək və zəngin təcrübə olmuşdur. Bulla dəniz yatağındakı agır çəkili aralıq kəəmərlərinin dərinliyə birdəfəyə endirmək uğurıarını hazırda digər şirkətlər də təkrarlayır. SOCAR AQŞ öncül şirkət olması və milli qazma sənayesinə verdiyi töhfələrlə qürur duyur.

Geoloji nailiyyətlər

SOCAR AQŞ geoloqları da milli qazma sənayesinə özünəməxsus töhfələr verməkdədir.

‘’Günəşli’’ yatağı 7 saylı dərin dəniz stasionar özülündən faktiki dərinliyi 3979 m olan 38 nömrəli kəşfiyyat quyusunun qazılması zamanı Qala Lay Dəstəsi ilk dəfə olaraq Qala V horizontuna kimi açılmışdır. Quyu lüləsi boyu aparılmış unikal tədqiqatlar növbəti quyularda geoloji dəyişikliklərin aparılmasına, həmçinin gələcəkdə yeni quyuların qazılması zamanı konstruksiya və xüsusi çəki dəyişikliyinə geniş imkan yaradacaqdır.

SOCAR AQŞ geoloqları həmçinin ‘’Qərbi Abşeron’’ yatağı 10 saylı özüldən 10 nömrəli quyu tikintisi zamanı bir sıra yeni geoloji və geofiziki işləri uğurla başa çatdırıb.  Faktiki dərinliyi 735 m olan 10 nömrəli quyu Qırmaki altı lay dəstəsinə qazılıb.  Müəssisənin geoloqlarının həyata keçirdiyi yeni tədqiqatlar sayəsində yatağın tam potensialının öyrənilməsinə dair zəngin məlumat bazası toplanıb.

Beynəlxalq layihələr

Beynəlxalq layihələr çərçivəsində  SOCAR AQŞ hal-hazırda Türkiyə Respublikasının enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan  “Tuz Gölü” yeraltı qaz anbarlarının genişləndirilməsi layihəsi çərçivəsində 40 ədəd quyunun qazılması işini uğurla davam etdirir.

Bundan əvvəl isə SOCAR AQŞ 2017-ci ildə ilk dəfə Azərbaycandan kənarda ilk beynəlxalq tenderdə iştirak edərək qalib gəlib. Şirkət burada quruda kəşfiyyat qaz quyuları qazılması layihəsini həyata keçirib.

Daha sonra SOCAR AQŞ Ukraynada mühəndislik konsaldinq xidmətinin göstərilməsi layihəsini icra edib.

Birgə layihələr

Bu günlərdə “Turan Qazma və Mühəndislik” şirkəti (“SOCAR AQŞ” və Böyük Britaniyanın “KCA Deutag” şirkətinin birgə müəssisəsi) “BP Exploration (Caspian Sea) Limited” şirkəti ilə satınalma, texniki xidmət və anbar fəaliyyətlərini idarəetmə üçün müqaviləyə düzəlişi nəzərdə tutan saziş imzalayıb. 15 iyun 2020-ci il tarixindən etibarən qüvvədə olan sazişə əsasən “Turan Qazma və Mühdənislik” birgə müəssisəsi SAP xidmət sistemini, quyuların satınalma fəaliyyətini, BP Qlobl Quyular Təşkilatının Azərbaycanda anbar və anbar fəaliyyətini idarəetməsini həyata keçirəcək.

2019-cu ilin aprelində isə “Turan Qazma və Mühəndislik” şirkəti “BP-Azerbaijan” şirkəti ilə BP-nin operatorluğu ilə idarə olunan yeddi platformanın qazma qurğusu, o cümlədən Mərkəzi Azəri, Şərqi Azəri və Qərbi Azəri, Dərinsulu Günəşli, Qərbi Çıraq, Çıraq və Şahdəniz qurğuları üzrə dənizdə istismar əməliyyatları və texniki xidmət işləri üzrə ümumi dəyəri $500 milyon olan beş illik müqavilə imzalayıb.

Öncə sağlamlıq…

SOCAR AQŞ Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, eləcə də Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təlimatlarına uyğun olaraq Koronavirus (COVID-19) xəstəliyi ilə mübarizə və bu xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə cari ilin fevral ayından başlayaraq müəssisədə lazımi tədbirlər həyata keçirir. Belə ki, müəssisə rəhbərliyinin əmri ilə Koronovirus pandemiyasına qarşı görülən tədbirlərin gücləndirilməsi  və icrasının nəzarətdə saxlanılması məqsədilə müəssisədə İşçi qrup yaradılmışdır.

Pandemiya dövrünün yaratdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq müəssisə fəaliyyətini uğurla davam etdirir, illik qazma planlarının yerinə yetirilməsi üçün lazımi tətbirlər həyata keçirir, hazırki dövrə qədər bütün planlaşdırılmış işlər 100% yerinə yetirilmişdir.

SOCAR AQŞ Azərbaycan qazma sənayesinin 174 illik təcrübəsinin zəngin ənənələrinin yaşadan milli müəssisə kimi üzərinə düşən missiyanı pandemiya dövründə də ləyaqətlə davam etdirir.

0

Your Cart