logo

The Weir Group Keyfiyyət Təminatı və Nəzarət Üzrə Koordinator axtarır

Views: 114

Purpose of Role:

ISO 9001:2008, API Q1 & Q2 & ISO TS 29001 standartlar və digər xüsusi lisenziya şirkətinin tələblərinə uyğun olaraq avadanlığın ümumi keyfiyyətinə nəzarət sistemin idarə edilməsi. Lisenziya verən orqanın spesifikasiyası və Weir SOS beynəlxalq üsulları, prosesləri və sənədlərə prosesual tələblər təyin etmək. Müştəri şikayətləri, NCR və Qüsurlarla bağlı xərcləri sıfıra endirmək istiqamətində çalışmaq.

Key Responsibilities and Specific Accountabilities:

Aşağıdakıların da daxil olduğu, amma bunlarla məhdudlaşmayan:            

Keyfiyyət təminatı & QMS

 • Müvafiq beynəlxalq/milli standartlara uyğun olaraq QMS və Məhsulun keyfiyyət proqramını təsis etmək, yerinə yetirmək və qorumaq. Hazırki KNS/Məhsulunun texniki xüsusiyyətlərinin gözdən keçirilməsi.
 • Rəhbərliyə uyğun olaraq dəyişən biznes istiqamətlərini, təşkilat struktorunu və tövsiyə edilən dəyişiklikləri uyğunlaşdırmaq üçün təsis edilən KNS-nə periodik baxış.
 • Əməliyyat, Emalatxana, Keyfiyyət Təminatı/nəzarəti və ofis işləri ilə bağlı daxili Keyfiyyətə Nəzarət proqramını planlaşdırmaq, təşkil etmək və sənədləşdirmək və audit hesabatlarında zəruri düzəliş və qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirmək və tələb olunan tədbirlərin başa çatdırılmasını təmin etmək
 • Digər şöbə rəhbərləri və əsas idarəçiliklə bağlı bütün xarici keyfiyyət, üçüncü şəxsin,Lisenziya verən şirkətin və APİ auditlərini uyğunlaşdırmaq, təşkil etmək, əlaqələndirmək, xarici audit hesabatlarına uyğun tələb olunan zəruri düzəliş və qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirmək, müvafiq tədbirlərin başa çatdırılması və lazımi şöbələrdə tətbiq edilməsini təmin etmək
 • Şöbə və şöbə heyəti üçün KPİ-ləri təsis etmək, Regional və Bölmə PDM-lərə baxmaq
 • Məqsəd –Əsas vəzifələrin təmin edilməsi üçün keyfiyyətlə bağlı xüsusi vəzifələri birləşdirmək və dövri olaraq bu məqsədlərin təkmilləşdirilməsini izləməkdır. Əsas rəhbərlik və digər şöbə rəhbərləri ilə aparılan görüşlərin illik KNS baxılmasını təşkil etmək, Görüşlə bağlı hazırlanan və paylaşılan təfsilatları təmin etmək.
 • Bütün təftiş və yoxlama fəaliyyəti ilə əlaqədar, təsisatla birgə istifadə edilən ölçü/yoxlama avadanlıqların/cihazların kalibrləmə sistemi, qeydləri və qorunmasını təşkil etmək

Keyfiyyətə nəzarət və NDT əməliyyatlar          

 • Bütün Mexanika təmir sexlərinin KN fəaliyyəti və Anbarın KN müfəttişlərinə nəzarət və rəhbərlik etmək və prosesin KNS və Lisenziya şirkətinin tələblərinə uyğun izlənməsi və qorunmasını təmin etmək
 • API keçidlər, VAM, Tenaris, Grant Predico, Hunting və digər növdə olan Küksək keyfiyyətli Yivli keçid kimi Vizual/Ölçülü yoxlama və digər növdə olan yivli keçidlərin Lisenzorun tələbləri üzə istifadə edildiyini, qeyd edildiyini təmin etmək.
 • Yeni istehal olunan məhsular, Qaynaq məhsulları, Yenidən istifadə edilən və təmir edilən sahələrin sərtliyinin və NDT yoxlanması kimi KN tədbirlərinə nəzarət və idarə etmə.
 • Keyfiyyət təminatı/Nəzrət heyətinin uyğunsuz vasitələləri müəyyən etdiyini/təcrid etdiyini və əsas səbəbləri və qüsurlu sahələri müəyyən etmək üçün NCR hesabatları hazırladığını təmin etmək.
 • QMS tələblərinə uyğun olaraq QMS sənədləri, qeydləri və hesabatlarının elektron və yazılı sənəd formasında saxlandığına əmin olmaq.

Sağlamlıq,Təhlükəsizlik və Ətraf mühit öhdəlikləri

 • İşləyərkən ətraf mühitə dəyən zərəri minimum endirmək.
 • Təyin olunan iş sahəsindəki təhlükələri/Riskləri anlamaq, Müvafiq nəzarət/Təhlükəsizlik tədbirlərinin/üsullarının istifadə olunduğuna və yerinə yetirildiyinə əmin olmaq.
 • İş yerlərinin təhlükəsizliyi (JSA) və xüsusi risklərin qiymətləndirilməsi (TRA)-də HSE heyəti və OCTG nəzarətçsinə kömək etmək
 • Təyin olunan İş Şəraitində 5s metodunun mühafizə olunduğuna əmin olmaq.

 Sənədləşmə və hesabat vermə

 • Baş icraçıya bütün tapıntılar, NC və ya Müştəri şikayətlər ilə bağlı hesabat vermək
 • Hər bölmənin keyfiyyət üzrə tələblərinə uyğun olaraq Layihələrin keyfiyyət təminatı ilə bağlı xərclərin yoxlanması və mühafizə olunmasını təmin etmək
 • Keyfiyyətlə bağlı məqsədlər bölməsinin yenilənməsi və Regional və HSEQ rəhbərinə hesabat göndərmək

Ölçmələr:

 • Müştərilərə verilən vasitələr/məhsullarla bağlı şikayətləri və Xarici NC-ni aradan qaldırmaq.
 • Daxili/İş təlimləri seminarları/lazımi testlərin edilməsini təşkil edərək QAQC Heyəti-NDT yoxlamalarını təmin etmək
 • KAİZEN/LEAN layihələrində aktiv iştirak etmək –POKE YOKE cihazlarının təkmilləşdirilməsi və s.
 • Xarici lisenzordan API və ISO 9001 QMS Auditlərindən gələn NC-in olmaması.
 • İş haqqında məlumat/ Təhsil və İxtisas
 • Burada təsvir edilən məlumatlar bu işin əsas funksiyalarını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün bir işçinin qarşılaşdıqları və ya qarşılanması lazım olanları təmsil edir. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərin əsas funksiyaları yerinə yetirməsinə imkan yaratmaq üçün onlara müvafiq yaşayış yeri verilə bilər.

Təhsil və/ və ya təcrübə:

 • Mexanika, neft və kimya sənayesində ixtisaslaşmış Mühəndislik üzrə bakalavr dərəcəsi
 • İxtisaslaşmış QMS və ya daxili keyfiyyət üzrə auditoru- təlim kursu sertifikatında qeyd edən İRCA
 • OCTG, API məhsul istehsal edən sahədə ən azı 5 illik təcrübə
 • Keyfiyyətə nəzarət sisteminin hazırlanması və APİ Monoqram lisenziya(ları) və Yüksək keyfiyyətli Əlaqələndirmə Hazırlığının əldə olunmasında mükəmməl təcrübə

Dil bilikləri:

 • APİ/Yüksək keyfiyyətli lisenziyalaşdırma xüsusiyyətləri və İSO 9001 standartlarına uyğunlaşmaq üçün Təlimatlar, Üsullar, Texniki iş təlimatları hazırlamaq bacarığı
 • Avadanlıqların QMS fəaliyyəti və uyğunluqları barədə üçüncü şəxslər, Xarici Auditor və Müştərilərlə səmərəli danışmaq və onları inandırmaq bacarığı  .
 • Güclü təsir etmə və bütün səviyyələrdə ünsiyyət qurmaq bacarığı

Riyazi bacarıqlar:

 • Uzunluq, diametr, radius, səht və s. ölçmək və rəqəmləri hesablamaq bacarığı. Əsas cəbri və həndəsi konsepsiyaları tətbiq etmək bacarığı.
 • Lisenzorun xüsusiyyətləri, standartlarını şərh etmə, Müştəri tələbləri və texniki məhdudiyyətləri anlama bacarığı
 • Müştərinin və ya lisenzorun məhsul təsvirləri, formullarını və ya texnoloji parametrlərini şərh etmək bacarığı

Düşünmə bacarığı:

 • Yazılı, şifahi və ya diaqram formasında olan təlimatları yerinə yetirmək üçün fikir yürütmə bacarığı
 • İş tələbləri, təcili hallar və qüsurlar/problemlərlə maraqlanma bacarığı

Kompüter biliyi:

 • MS Word və MS Excel kimi MS Ofis proqramları ilə işləmək üçün minimum hazırlıq 

Sertifikatlar, Lisenziyalar:

 • MT (Maqnetik hissəcik metodu) ASNT səviyyə-II və PT (Penetrant Testi)
 • İxtisaslaşmış QMS və ya Daxili Keyfiyyət üzrə auditor –IRCA qeydiyyatdan keçən təlim kursu sertifikatı
 • VAM təlim kursu və hazırlığına əlavə üstünlük verilir.
 • APİ və ya Yüksək keyfiyyətli Lisenziyalaşdırma üzrə təlim proqramı və ya seminarlarında iştirak edənlərə üstünlük verilir

Fiziki tələblər:

 • Sağlam və təmiz olmaq, tez-tez xəstəliklə bağlı icazə almadan davamlı olaraq işə gəlmək və qaldırıcı avadanlığın köməyi ilə Boru, Örtük və Keçidləri idarə etmək gücünün olması
 • Zavod və Neftlə bağlı boru avadanlıqları sahəsində əvvəlki təcrübə -Tələb olunan –  5 (Minimum)
 • Əsas mexanik ilə bağlı bacarıqlar, köməkçi alətlər, avadanlığın ölçülməsi –Tələb olunur –  5 (Minimum)
 • İngilis dilində oxuma/yazma bacarıqları-Keyfiyyətli hesabat hazırlama bacarığı- Tələb olunur-  6 (Minimum)
 • MT və PT –də ASNT səviyyə-II -NDT metodları – tələb olunur – 5 (Minimum)

Əsas bacarıqlar       

İşi müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün işçi aşağıdakı səlahiyyətləri nümayiş etdirməlidir.

Müştəri Xidməti – çətin və ya emosional müştəri vəziyyətlərini idarə etmək; Müştəri ehtiyaclarına dərhal cavab vermək; xidməti yaxşılaşdırmaq üçün müştəri rəylərini təkidlə tələb etmək; xidmət və kömək üçün müraciətlərə cavab vermək; öhdəlikləri yerinə yetirmək.

İnsanlar ilə Ünsiyyət Bacarıqları – münaqişənin həllinə diqqət yetirmək, təqsirləndirməmək; məxfiliyi qorumaq; başqalarının sözünü kəsmədən dinləmək; öz hisslərini cilovlamaq; başqalarının fikirlərinə açıq olmaq və yeni işlər görməyə cəhd etmək

Bcarıqlı Liderlik- böyük həvəs və optimizm göstərmək; hörmət və güvənə ruhlandırmaq; başqalarını işi yerinə yetirməyə yönləndirmək; həmkarlar və tabeliyində olan şəxslərə ilham vermək

İnsanları idarə etmək – Planlaşdırmaq, qərar qəbul etmək, asanlaşdırmaq və prosesi inkişaf etdirmək; tabeliyində olanların fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşımaq; özünü heyətə təqdim etmək; müntəzəm olaraq iş ilə əlaqədar rəylər vermək; tabeliyində olanların bacarıqlarını inkişaf etdirmək və inkişafı təşviq etmək; müştəri rəylərini (daxili və xarici) təkidlə tələb etmək və tətbiq etmək; başqalarına diqqəti artırmaq; prosesləri, məhsulları və xidmətləri yaxşılaşdırmaq; daimi nəzarət bacarıqlarını artırmaq üçün çalışmaq.

İş qabiliyyəti- qərarların biznes nəticələrini müəyyən etmək; gəlirliliyə yönəlmək; bazar və rəqabət biliklərini nümayiş etdirmək; işi strateji məqsədlərə uyğunlaşdırmaq; rəqabəti bilmək;

Müştəri Xidməti – çətin və ya emosional müştəri vəziyyətlərini idarə etmək; Müştəri ehtiyaclarına dərhal cavab vermək; xidməti yaxşılaşdırmaq üçün müştəri rəylərini təkidlə tələb etmək; xidmət və kömək üçün müraciətlərə cavab vermək; öhdəlikləri yerinə yetirmək.

İnsanlar ilə Ünsiyyət Bacarıqları – münaqişənin həllinə diqqət yetirmək, təqsirləndirməmək; məxfiliyi qorumaq; başqalarının sözünü kəsmədən dinləmək; öz hisslərini cilovlamaq; başqalarının fikirlərinə açıq olmaq və yeni işlər görməyə cəhd etmək

Bcarıqlı Liderlik- böyük həvəs və optimizm göstərmək; hörmət və güvənə ruhlandırmaq; başqalarını işi yerinə yetirməyə yönləndirmək; həmkarlar və tabeliyində olan şəxslərə ilham vermək

İnsanları idarə etmək – Planlaşdırmaq, qərar qəbul etmək, asanlaşdırmaq və prosesi inkişaf etdirmək; tabeliyində olanların fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşımaq; özünü heyətə təqdim etmək; müntəzəm olaraq iş ilə əlaqədar rəylər vermək; tabeliyində olanların bacarıqlarını inkişaf etdirmək və inkişafı təşviq etmək; müştəri rəylərini (daxili və xarici) təkidlə tələb etmək və tətbiq etmək; başqalarına diqqəti artırmaq; prosesləri, məhsulları və xidmətləri yaxşılaşdırmaq; daimi nəzarət bacarıqlarını artırmaq üçün çalışmaq.

İş qabiliyyəti- qərarların biznes nəticələrini müəyyən etmək; gəlirliliyə yönəlmək; bazar və rəqabət biliklərini nümayiş etdirmək; işi strateji məqsədlərə uyğunlaşdırmaq; rəqabəti bilmək; bazarda strategiya və taktikanın necə işlədiyini bilmək

Etika – insanlara hörmətlə yanaşmaq; öhdəlikləri yerinə yetirmək; başqalarına etibarı təşviq etmək; bütövlük və etika ilə işlək; təşkilati dəyərləri dəstəkləmək.

Strateji Düşüncə – Təşkilati məqsədlərə nail olmaq üçün strategiyalar yaratmaq; təşkilatın güclü və zəif tərəflərini bilmək; bazar və rəqabəti təhlil etmək; xarici təhlükələri və imkanları müəyyənləşdirmək; strategiyanı dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq.

ƏMST üzrə Öhdəliklər

Bütün əməkdaşlar/ yüksəkixtisaslı mütəxəssislər:

 1. Şirkətin heyətinə və resurslarına dəyən ziyan, zərər və ya itkilərin qarşısının alınması üçün şirkətin ƏMST Siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək.
 2. Risklərin qiymətləndirilməsi üzrə müəyyən olunmuş nəzarət tədbirlərinə riayət etmək.
 3. Təchiz edilən istənilən avadanlığa heç bir müdaxilə etməmək və ya səhv istifadə etməmək.
 4. Müvafiq hallarda gündəlik texniki xidmət də daxil olmaqla, iş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün təchiz olunmuş avadanlığa texniki qulluq göstərmək..
 5. Sahə üzrə risklərin qiymətləndirilməsi və sahə üzrə qaydalara uyğun olaraq təchiz olunan fərdi mühafizə vasitələrini istifadə etmək
 6. Onların öz vəzifələrini təhlükəsiz qaydada yerinə yetirməyə uyğun olmasını təmin etmək üçün istənilən müvafiq təlimlərə qatılmaq.
 7. Müəyyən bir sahəyə uyğun istənilən qaydalara və şirkətin  sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə riayət etmək
 8. Hər hansı zədələnmə, təhlükəli hərəkət və ya şərait barədə şöbə menecerlərinə məlumat vermək
 9. ƏMST üzrə fəaliyyətlə bağlı mədəni inkişafı və davamlı təkmilləşməni təmin etməyə kömək etmək üçün ƏMST siyasətini dəstəkləmək.

CV-lərinizi ayten.mammadova@mail.weir ünvanına göndərməyiniz xahis olunur.

0

Your Cart