Rusiya

Putin: 2013-cü ildə Rusiyada qaz hasilatı 620 milyard kub metrə çata bilər

"Ãàçïðîì" ââåë â ýêñïëóàòàöèþ Áîâàíåíêîâñêîå ìåñòîðîæäåíèå íà ßìàëåRusiya prezidenti Vladimir Putin mətbuat konfransında bildirib ki, 2013-cü ildə Rusiyada qaz hasilatı 620 milyard kub metr,ixracı isə 200 milyard kub metr təşkil edə bilər.

O əlavə edib ki, bu, təxmini rəqəmlərdir və o səhv də edə bilər.
Putin vurğulayub ki, hasil edilən qazın böyük bir hissəsi daxili bazarda istehlak edilir. Eyni zamanda o qeyd edib ki,”daxili bazarda tariflər çox aşağıdır” və buna görə Avropa Birliyi Rusiyaya irad tutur.